Terapi

Psykoterapi betyr behandling av psykiske, relasjonelle og eksistensielle vansker gjennom psykologiske metoder.
Gjennom psykoterapi kan man få mer kunnskap og større bevissthet om seg selv, sine behov, motivasjon og ens relasjoner til andre mennesker.
På denne måte kan en få hjelp med å øke førståelsen om hva som skjer i eget liv, for å deretter påvirke den i den retning en ønsker å leve.

Vi kan hjelpe til med:

 • Nedstemthet/depresjon
 • Søvnvansker
 • Uro/angst
 • Fobier
 • Stress/utbrendhet
 • Rusproblemer
 • Konflikter
 • Sorg
 • Relasjonsvansker
 • Kriser og traumer
 • Ekteskapsvansker
 • Grensesetting
 • Foreldrerollen
 • Prestasjonsproblemer

Vi er fokusert på å tilpasse hver behandling utifra hver enkelt klient og dennes behov.

Vi har utdanning og erfarenhet av att bedrive terapi innenfor følgende metoder: Kognitiv adferdsterapi, Kognitiv psykoterapi og psykodynamisk psykoterapi.

Vanligtvis varer en terapitime 45 minuter og foregår en gang i uken. Behandlingsperioden varierer avhengig av problemstilling. Behandlingstid avtales etter første kartleggingssamtale.