Om oss

Psykologhjelp er en privat psykolog klinikk i Vestfold/Oslo.
Vi tilbyr et bredt spekter av psykologtjenester til privatpersoner og bedrifter.

Terapi

Psykoterapi betyr behandling av psykiske, relasjonelle og eksistensielle vansker gjennom psykologiske metoder.
Gjennom psykoterapi kan man få mer kunnskap og større bevissthet om seg selv, sine behov, motivasjon og ens relasjoner til andre mennesker.
På denne måte kan en få hjelp med å øke førståelsen om hva som skjer i eget liv, for å deretter påvirke den i den retning en ønsker å leve.

Vi kan hjelpe til med:

 • Nedstemthet/depresjon
 • Søvnvansker
 • Uro/angst
 • Fobier
 • Stress/utbrendhet
 • Rusproblemer
 • Konflikter
 • Sorg
 • Relasjonsvansker
 • Kriser og traumer
 • Ekteskapsvansker
 • Grensesetting
 • Foreldrerollen
 • Prestasjonsproblemer

Vi er fokusert på å tilpasse hver behandling utifra hver enkelt klient og dennes behov.

Vi har utdanning og erfarenhet av att bedrive terapi innenfor følgende metoder: Kognitiv adferdsterapi, Kognitiv psykoterapi og psykodynamisk psykoterapi.

Vanligtvis varer en terapitime 45 minuter og foregår en gang i uken. Behandlingsperioden varierer avhengig av problemstilling. Behandlingstid avtales etter første kartleggingssamtale.

Organisasjon/Ledelse

Kompetanse innen organisasjonspsykologi og lederutvikling, kan bistå som ekstern rådgiver i utvikling, omstilling og endringsprosesser.

Områder som vi kan bistå er organisasjon eller bedrift med

 • Lederveiledning/støtte/utvikkling
 • Veiledning av andre yrkesgrupper på sak og prosess
 • Konflikthantering
 • Krisehandtering
 • Kompentanseheving/kurs

Kontakt/Priser

Betaling

Betaling med kontanter eller faktura. Pasienter som får behandlingen dekket gjennom forsikring eller arbeidsgiver bes medbringe skriftlig garanti til første time.

Avbestilling

Avbestilling av en time må skje senest 24 timer før timen.

Merk
Tar ikke henvisning fra lege med tanke på refusjon av behandlingsutgifter.